Author Topic: MARABU 3kg@2,65m  (Read 22335 times)

Offline bjanko

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 605
Re: MARABU 3kg@2,65m
« Reply #30 on: November 08, 2018, 01:33:32 PM »
Tu se prica ne zavrsava nastavljamo sa novim tu je plan i materijal

Offline bjanko

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 605
Re: MARABU 3kg 265 cn
« Reply #31 on: August 21, 2019, 08:07:14 AM »
Vertikalac od Marabua ,stavio sam izmedju pokretnih delova foliju da se ne vide sarke izgleda kao jedna celina