Author Topic: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018  (Read 10690 times)

Online Milos 94

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 253
Da ne bi bilo zabune, otvaramo staru temu na novom mestu kako bi smo dalji razvoj ove teme sveli isključivo na prepisku u vezi takmičenja.

Pravilinik i prijave mogu se i dalje skinuti sa topic-a ''Krajnje je vreme ...'' dok ih ne postavimo ovde.
« Last Edit: July 12, 2018, 02:41:41 PM by SABURO »

Offline Lazo

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1320
 • Za pametnog čoveka i komarac je muzika.
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #1 on: July 12, 2018, 03:52:05 PM »
Nisam stigao do sada da napišem, da smo u nedelju Miloš Ogrizović i ja izašli na a.Pančevo, kako bi sagledali situaciju na terenu u okviru priprema organizacije za o2.09.2018.godine.
Iako je vreme od jutra bilo u stilu hoće kaki - neće kaki, nas nekoliko smo rizikovali i - isplatilo se. Dan je bio baš kako treba. Bez previše sunca, i sa malkice promaje duž piste.
Kao što rekoh, pored nas dvojce bili su još nekoliko modelara iz Pančeva. Čehinja mi je bila na nebu, pa nisam stigao da slikam i snimam, osim ovih par fotki u prilogu. Ali smo zato imali vremena da popričamo o predstojećem događaju i razmotrimo šta nam je sve potrebno da sve to prođe kako treba.
Onima koji se nećkaju oko prijave za takmičenje, da kažem  da je Vlada Babić, (na poslednjoj fotki, sa stanicom) iako na početku skeptičan, PRVI PUT napravio nekoliko letova u skladu sa pravilnikom koji smo objavili, i odmah postigao veoma lepe rezultate! I to sa - "Easy glider"-om! Naravno, odmah se tu na licu mesta prijavio Milošu za takmičenje.
Dakle, nemojte da vas brine što u floti nemate "aždaju" od hiljadu €, i da vam to bude opravdanje da ne izađete na crtu drugog Septembra. Što nas više bude, biće zabavnije.
Sve u svemu:
1. Na a.Pančevo postoje potrebni uslovi za uspešno odvijanje takmičenja koje smo planirali;
2. Površina za odvijanje samog takmičenja je odgovarajuće, uz male intervencije kosilicom;
3. Aerodrom se nalazi na samoj periferiji Pančeva, sa kojim je povezan dobrim asvaltnim putem;

Jedino preostaje da se drugog Septembra pojavimo tamo u maksimalnom broju, i svi zajedno započnemo jednu lepu priču. Bilo bi lepo, ako ne biste previše razvlačili sa prijavljivanjem. Olakšali bi planiranje, a time bi puno pomogli i mučenom Milošu, koji se junački prihvatio organizacije.

Vidimo se na livadi!« Last Edit: July 12, 2018, 03:59:28 PM by Lazo »
Smrt fašizmu - Sloboda na aerodromu!

Online Milos 94

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 253
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #2 on: July 12, 2018, 05:47:14 PM »
Naš drug Stanko je već opisao kako je naš drug Damir, inače stari jedriličar, (sa nekom kineskom jedriličicom dobijenoj u ko zna kakvoj menjaži pa je ona, sirota uz ko zna šta još, pripala njemu), doleteo na moju cipelu koju sam ja bacio u šali na pola piste kako bi mogao da sleti ''na tačku''. Šuška se da je spremio nešto mnogo ozbiljnije ...

Vlada Babić je inače odličan pilot i sa tek kupljenim Easy Glider-om je iz cuga bio veoma blizu dobrog rezultata. Neće se Pančevci baš tako lako predati ...

Istina je, može se da daleko skromnijim modelom postići sasvim dobar rezultat.

Čekam prijave ...


Offline Lazo

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1320
 • Za pametnog čoveka i komarac je muzika.
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #3 on: July 12, 2018, 09:59:34 PM »
Aerodrom Pančevo, iz perspektive jedne rasne Čehinje.

 
« Last Edit: July 12, 2018, 10:17:15 PM by Lazo »
Smrt fašizmu - Sloboda na aerodromu!

Offline SloMi

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 223
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #4 on: July 29, 2018, 08:15:46 AM »
Gde mogu da se nađu pravila takmičenja?

Offline Lazo

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1320
 • Za pametnog čoveka i komarac je muzika.
Smrt fašizmu - Sloboda na aerodromu!

Offline Lazo

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1320
 • Za pametnog čoveka i komarac je muzika.
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #6 on: July 30, 2018, 08:33:42 AM »
Gde mogu da se nađu pravila takmičenja?

1. Karakteristike RC jedrilica sa električnim motorom
a)
 - Maksimalna površina 150 dm2                                                                                   
 - Maksimalna masa uzletanja 5 kg
 - Maksimalan raspona krila 4 m
 - Opterrećenje krila 12 do 75 g/dm2
 - Bilo koji tip punjivih baterija
 - Može se koristiti bilo koji tip motora
b) Radio oprema koja ne koristi tehnologiju široke frekvencije i prema međunarodnim standardima mora biti u mogućnosti da radi istovremeno sa drugom opremom pri razmaku od 10 KHz ispod 50 MHz i pri razmaku od 20 KHz iznad 50 MHz. Kada radio oprema ne ispunjava ovaj zahtev, takmičar se može takmičiti tako što će samostalno startovati.
b) Zabranjen je svaki uređaj za prenos informacija od modela do takmičara. Prijemnik tehnologije široke frenvencije koji prenosi informacije nazad predajniku koji se koristi za takmičare, ne smatra se "uređajem za prenošenje informacija sa modela do takmičara", pod uslovom da se jedina informacija koja se prenese za siguran rad modela, tj. jačina signala i napon prijemne baterije, ali ne i bilo koje pozicioniranje ili visina.
c) Takmičar može na takmičenju koristiti najviše tri (3) modela aviona. Takmičar može kombinovati delove modela aviona tokom takmičenja, pod uslovom da je rezultujući model u skladu s pravilima i  da su delovi provereni pre početka takmičenja.
d) Celokupan balast mora biti postavljen interno i sigurno pričvršćen unutar konstrukcije modela.
e) Donja strana modela ne sme imati nikakva ispupčenja ili uređaje za zaustavljanje (npr. vijak, ispupčenje u vidu zubaca kao i sl.), što će uzrokovati usporavanje na zemlji tokom sletanja. Preklopni propeler ili rep, uključujući vertikalni stabilizator, ne smatra se ispupčenjem ili sistemom za zaustavljanje.

2. Takmičari i pomoćnici
a) Takmičar mora sam upravljati svojom radio opremom.
b) Svakom takmičaru je dozvoljen jedan pomoćnik.
c) U toku radnog vremena, nije dozvoljena bilo kakva  upotreba telekomunikacionih uređaja (uključujući primopredajnike i telefone) na terenu od strane takmičara, pomoćnika ili drugog lica

3. Uzletište
a) Takmičenje se mora održati na uzletištu dovoljne veličine da odgovara određenom rasporedu i ima razumnu nivivelaciju terena, odnosno bez prevelikih nagiba, neravnina i talasa.
b) U prečniku od 100 metara od mesta lansiranja/sletanja ne sme biti nikakvih značajnih prepreka, koji bi mogle da predstavljaju smetnju pri lansiranju i sletanju.
c) Uzletište mora sadržati jednu jasno označenu tačku lansiranja/sletanja za svakog takmičara u grupi. Mesta za lansiranje/sletanje moraju biti postavljena porpečno na preovlađujući pravac vetra, s minimalnim rastojanjem od deset (10) metara.
d) Uzletište mora takođe sadržati jasno označeni pristupni koridor širine od šest (6) metara, a sa najbližom ivicom od najmanje 15 metara od mesta lansiranja/sletanja. (Napomena: Ukoliko se očekuju slabi vetrovi ili promenljivi pravci vetra, organizator može postaviti dodatna mesta za lansiranje/sletanje niz vetar za kasniju alternativnu upotrebu.) Koridor pristupa se mora proširiti deset (10) metara izvan prvih i poslednjih mesta za lansiranje/sletanje.
e) Pristupni koridor je predviđen da definiše oblast uzletišta koju će takmičari, pomoćnici i menadžeri tima koristiti za kretanje do i od mesta lansiranja/sletanja i da obezbedi definisano područje za kretanje drugih osoba koje su povezane sa administracijom takmičenja. ) Pristupni koridor mora biti bez ikakvih prepreka.
4. Bezbednosna pravila
a) Svaka pojedinačna kršenja bezbednosnih pravila biće kažnjena odbijanjem poena, kao što je detaljnije navedeno u konačnom rezultatu takmičara. Kazne se navode na listi rezultata Runde u kome su se kršenja dogodila. U slučaju grubih prekršaja bezbednosti ili namernog izazivanja opasnosti u toku takmičenja, direktor takmičenja je ovlašćen da diskvalifikuje i odstrani takmičara sa takmičenja.
b) Organizator mora definisati područje bezbednosti. Ovo uključuje pristupni koridor i sva druga ograničena područja za letenje. (npr. nisko letenje iznad kampova, zgrada, puteva itd.) Direktor takmičenja je dužan da, pre takmičenja, usmeno ili pismeno prenese i pojasni svim takmičarima šta sve predstavlja zonu bezbednosti.
c) Svako kršenje vezano za područja bezbednosti nose -300 bodova, kao što je organizator definisao
d) Nijedan deo modela ne sme da se ostavi ili da boravi unutar pristupnog koridora, u suprotnom, kazna je -300 bodova.
e) Model ne sme doći u kontakt sa bilo kojom osobom unutar pristupnog koridora, u suprotnom kazna je -1000 bodova.
(Preporučuje se da model koji dolazi u zonu termike u kojoj je prethodno stacioniran drugi model, održava isti pravac kruženja.)
5. Takmičarski letovi
a) Takmičaru je dozvoljeno najmanje četiri (4) leta u kvalifikacionim rundama.
b) Takmičaru će biti dozvoljen samo jedan pokušaj za svaku rundu.
c) Dozvoljen je pokušaj gde model lansira takmičar ili njegov pomoćnik.
d) Ako merač vremena nije izmerio nikakvo vreme, takmičar ima pravo da ponovi let.
6. Ponovljeni letovi
a) Takmičar ima pravo na ponovni let ukoliko se:
- njegov model u procesu poletanja sudari sa drugim modelom;
- njegov model sudari sa drugim modelom tokom leta;
- merač vremena nije izmerio vreme;
- njegov pokušaj je bio ometen ili prekinut neočekivanim događajima koji su van njegove kontrole.
- da bi dobio odobrenje za ponovni let, takmičar se mora pobrinuti da meraču vremena prijavi ometanje i da svoj model prizemljiti što pre nakon tog događaja.
- ako takmičar nastavi proces lansiranja, ili nastavi let nakon ometanja, smatra se da se odrekao prava na novo radno vreme.
Novo radno vreme za takmičare koji su dobili parvo na ponovljeni let, dodeljuje u skladu sa sledećim redosledom prioriteta:
- u sledećoj nekompletnoj grupi, ili u kompletnoj grupi sa dodatne lokacije za lansiranje/sletanje; ili
- u novoj grupi od najmanje tri (3) takmičara koji ponavljaju let.
7. Otkazivanje leta i/ili diskvalifikacija
Let je otkazan i zabeležen kao ocena nula ako je:
a) takmičar koristio model koji nije usklađen sa bilo kojom odredbom pravila
b) model ostane bez bilo kojeg dela tokom lansiranja ili leta, osim kada se to desi kao posledica sudara u vazduhu sa drugim modelom, ili sletanja (kontakt sa tlom);
c) modelom upravljao neko ko nije takmičar;
d) takmičar koristi bilo kakvu vrstu pomoći od strane lica koje nije prijavljeno kao njegov pomoćnik.

Takmičar je diskvalifikovan ukoliko, po proceni organizatora, postoji namerno ili očigledno kršenje pravila ili nebezbedno letenje.
8. Organizacija letenja
8.1. Runde i grupe
a) Takmičenje se odvija po rundama. Runda načelno traje 60 minuta. U skladu sa uslovima (broj takmičara, broj startnih mesta, meteorološke prilike i sl.) Organizator može skratiti i produžiti trajanje rundi. U okviru jedne runde,  takmičari imaju parvo da realizuju po jedan let.
b) U zavisnosti od ukupnog broja takmičara i raspoloživih startnih mesta, organizator će formirati grupe, za svako startno mesto po jedan takmičar. Sastav grupa će se pre prvog starta odrediti izvlačenjem, vodeći računa da se u grupi ne nađu takmičari čije radio opreme mogu da smetaju jedna drugoj.
c) Redosled grupa će se za svaku rundu pomerati, tako što će grupa koja je u prethodnoj rundi letela prva – leteti poslednja;

8.2. Letenje u grupama
a) Pre početka radnog vremena, takmičari imaju pravo na vreme za pripreme u trajanju od pet (5) minuta, tokom kojeg zauzimaju pozicije na dodeljenim mestima za lansiranje/sletanje i pripremaju svoje modele za let. Vreme pripreme ne sme početi pre kraja prethodnog radnog vremena grupe.
b) Radno vreme za svaku grupu je šest (6)* minuta.
c) Svaki namerni pokušaj odlaganja početka radnog vremena od strane takmičara, njegovog pomoćnika ili menadžera tima, ometanjem pristupnog koridora rezultiraće nultim rezultatom za tu rundu.
d) Organizatori moraju potvrdno i nedvosmisleno ukazati na početak radnog vremena grupe, putem zvučnog signala;
e) Zvučni signal se mora dati kada protekne pet (5) minuta radnog vremena grupe. Pored toga, poslednjih deset (10) sekundi moraju se zvučno naznačiti odbrojavanjem.
f) Kraj radnog vremena grupe mora biti potvrdno označen zvučnim signalom, kao i  početak.

*Organizator takmičenja može radno vreme skratiti, ako meteorološke prilike to diktiraju, ili produžiti za fly of.

9. Kontrola predajnika
Kontrolu predajnika vrši tehnička komisija prilikom tehničke kontrole modela. Kontrolom se ustanovljava dali postoje predajnici koji međusobno mogu da se ometaju. Ako postoje, takmičari sa takvim predajnicima se raspoređuju u različite grupe, kako ne bi startovali u isto vreme, a u toku trajanja radnih vremena, samo predajnik takmičara čije je radno vreme u toku sme da bude izuzet od tehničke komisije.

10. Lansiranje
b) Organizator takmičenja određuje glavni pravac lansiranja. Sva lansiranja mora biti izvedena u ovom opštem pravcu, čak i u uslovima niskog ili promenljivog pravca vetra. Za svako kršenje ovog pravila primjenjuje se kazna od 100 bodova.
c) Motor ne sme da se pokreće pre nego što se dobije signal za startovanje, odnosno za početak radnog vremena. Za svako kršenje ovog pravila primenjuje se kazna od 100 bodova.
d) Maksimalno vreme rada motora od trenutka lansiranja je 30 sekundi, jednokratno. Prekoračenje ovog vremena, ili višekratno pokretanje motora u okviru jednog radnog vremena, kažnjava se upisivanjem nula (0) poena za tu rundu. Sudija je dužan da poslednjih 5 sekundi vremena rada motora glasno odbroji unazad kako bi obavestio takmičara o skorom isteku vremena.
e) Ako organizator ne odredi drugačije, modeli moraju biti lansirani u prečniku od četiri (4) metra od mesta za lansiranje/sletanje takmičara. Pokušaj je poništen i zabeležen kao nulti rezultat, ukoliko se model ne lansira u okviru gore navedene udaljenosti.
f) Lansiranje mora biti ravno napred sa upaljenim motorima. Bilo koja druga vrsta lansiranja nije dozvoljena. Za svako kršenje ovog pravila primenjuje se kazna od 100 bodova.
g) Pokušaj je poništen i evidentiran kao nulti rezultat, ukoliko je model lansiran pre početka radnog vremena grupe.
h) Merači vremena moraju biti u poziciji iza pilota kako bi posmatrali lansiranje, ali ne smeju ometati pilota ili njegovog pomoćnika.
11. Sletanje
a) Pre početka takmičenja, organizatori moraju dodeliti mesto lansiranja/sletanja svakom takmičaru za svaku rundu. Takmičar je odgovoran da se pobrine da uvek koristi ispravno mesto za sletanje.
b) Organizator mora odrediti smer konačnog pristupa sletanju. Svi konačni pristupi moraju biti izvedeni u ovom pravcu čak i u uslovima niskog ili promenljivog pravca vetra. Za svako kršenje ovog pravila primenjuje se kazna od 100 bodova.
c) Merači vremena moraju biti u poziciji iza pilota odakle će posmatrati sletanje, ali ne smeju ometati pilota ili njegovog pomoćnika.
d) Merači vremena, pomoćnici i takmičari ne smeju ometati druge takmičare ili njihove pomoćnike na susednim startnim mestima.
e) Posle sletanja, takmičari mogu uzeti svoj model aviona pre kraja njihovog radnog vremena, samo ukoliko ne ometaju druge takmičare ili druge modele iz svoje grupe.
12. Bodovanje
a) Pokušaj letenja se meri od trenutka oslobađanja od ruke takmičara ili njegovog pomoćnika do trenutka sletanja modela i potpunog zaustavljanja;
b) Vreme leta u sekundama mora biti zaokruženo do najbliže sekunde.
c) Jedan bod biće dodeljen za svaku punu sekundu leta u okviru radnog vremena, do maksimalno 360 bodova (tj. 6 minuta) za preliminarne runde ili 600 bodova (tj. maksimalno 10 minuta) za fly off.
b) Ukoliko je izmereno vreme leta je za više od jednog (1) minuta duže od radnog vremena za tekuću rundu, rezultat za taj let je 0 (nula)
f) Bonus za sletanje biće dodeljen u skladu sa rastojanjem od mesta lansiranja/sletanja koje su označili organizatori prema sledećoj tabeli:

Udaljenost (m)       Bodovi
Do 1    100    
2    90   
3    80    
4    70    
5    60    
6    50    
7    40    
8    30    
9    20    
10    10   
Preko 10    0    
c) Bonus bodovi za distancu pri sletanju mere se od vrha nosa modela u stanju mirovanja do središnje tačke mesta lansiranja/sletanja dodeljene takmičaru. Neelastična traka obeležena bonusnim (sletnim) bodovima čiji je početak pričvršćen u središnju tačku, tpredstavlja sredstvo kojim se mere ova rastojanja.
d) Ukoliko tokom procesa sletanja model dotakne takmičara ili njegovog pomoćnika (ili menadžera tima ako je prisutan) ili bilo koje namerno postavljene prepreke, dodeljuje se nulti bonus za sletanje.
e) Bonus za sletanje neće se dodeliti ukoliko je model leti duže od dozvoljenog radnog vremena za tekuću rundu.
f) Takmičar koji postigne najveći zbir bodova koji sadrže bodove za let, bodove za sletanje, biće pobednik grupe i biće mu upisan rezultat hiljadu (1000) bodova za tu grupu.
g) Preostalim takmičarima u grupi biće dodeljeni bodovi na osnovu procenta ukupnog broja bodova pobednika grupe i izračunati ga iz ukupnog rezultata na sledeći način:
(broj bodova takmičara) / (broj bodova pobednika grupe) * 1000
h) Kazneni bodovi se navode u listi rezultata runde u kojoj je došlo do kršenja pravilnika. Svi kazneni bodovi biće odbijeni od ukupnog rezultata takmičara na kraju svake od preliminarnih rundi, pre izračunavanja navedenih u pasusima f) i g)  ove tačke.

13. Konačna klasifikacija
a) Ako se leti četiri (4) ili manje kvalifikacionih rundi, ukupni rezultat koji je postigao takmičar, biće zbir njegovih bodova za sve runde. Ako se leti više od četiri (4) runde, onda će njegov najniži rezultat biti odbačen pre nego što se utvrdi njegov zbirni rezultat.
c) Na kraju kvalifikacionih rundi 30% (zaokruženo) takmičara sa najvećim zbirnim rezultatima biće smešteni u jednu grupu koja sadrži najmanje šest (3) i najviše četrnaest (10) za fly off. Iz operativnih razloga organizator može postaviti niži maksimum.
d) Potrebno je leteti najmanje tri (3) ili najviše četiri (4) Runde. Osim ukoliko organizator ne smanji na dva (2) u slučaju lošeg vremena ili slabe vidljivosti.
e) Radno vreme za runde letenja za fly of je dset (10) minuta. Zvučni signal se mora dati na početku radnog vremena grupe i na tačno devet (9) minuta. Pored toga, poslednjih deset (10) sekundi moraju se zvučno naznačiti odbrojavanjem.
f) Bodovanje rundi za let se vrši na isti način kao i za kvalifikacione runde.
g) Konačno plasiranje takmičara koji se kvalifikuju za letenje, utvrđuju se njihovim ukupnim zbirnim rezultatima u rundama fly ofa.
h) U slučaju da dva ili više takmičara imaju isti zbirni rezultat, završne pozicije takmičara se određuju njihovom odgovarajućom pozicijom u kvalifikacionim rundama; viši pozicionirani takmičar dobija višu konačnu poziciju.14. Preporuke
14.1. Organizacioni zahtevi
a) Organizator se obavezuje da će:
•   Sastaviti tehničku komisiju od najmanje 3 člana po svom izboru
o   Zadatak tehničke komisije je da:
   Izvrši kontrolu i overu modela – raspon, težinu i površinu krila.
   Izvrši kontrolu i overu predajnika, te predajnike koji mogu da se međusobno ometaju tokom takmičenja drži pod kontrolom.

•   Sastaviti takmičarsku komisiju koju čine direktor takmičenja I 2 člana iz redova takmičara
o   Zadatak takmičarske komisije je da:
   Utvrdi postojanje svih uslova za obavljanje takmičenja i izvrši proveru svih uređaja za merenje i davanje zvučnih signala.
•   obezbediti takve tehničke uslove u kojima svaki takmičar nema nikakvih sumnji u pogledu preciznog trenutka kada radno vreme grupe počinje i završava.
b) Svaki zvučni signal može biti sirena, zvono ili slično. Treba zapamtiti da zvuk ne ide daleko suprotno od vetra; stoga se pozicioniranje audio izvora mora pažljivo osmiliti.
c) Zvučni signal mora biti jasan i nedvosmislen u značenju.
d) U cilju fer takmičenja, minimalni broj takmičara u bilo kojoj grupi je tri (3). Kako se takmičenje nastavlja, neki takmičari mogu biti u obavezi da se povuku iz različitih razloga. Kada se pojavi grupa sa pet (5) ili manje takmičara, organizator treba da povuče takmičara iz grupe i time osigura da, ako je moguće, nije leteo protiv bilo kog drugog takmičara u prethodnim rundama i da je njegova učestalost kompatibilna .
e) Za takmičenja sa 30 pilota ili manje, na početku takmičenja organizator treba da povuče takmičara iz kasnije grupe kada se zadesi da grupa sadrži četiri (4) ili manje takmičara umesto minimalnih šest (6) na početku takmičenja ili otkazati grupu i popuniti ostale grupe prema tome.

14.2. Odgovornosti merača vremena
Organizator se mora pobrinuti da svi merači vremena budu svesni koliko su važne njihove dužnosti, njihove odgovornosti i zahtevi za sigurnošću na uzletištu. Organizator mora temeljno upoznati merače vremena sa pravilima, posebno onima koji u određenim slučajevima zahtevaju brze pozitivne reakcije kako konkurentske šanse u takmičenju ne bi bile ugrožene.
Merači vremena moraju:
- registrovati trenutak pokretanje i zaustavljanja motora;
- posmatrati lansiranje, let i sletanje i zabeležiti bilo kakva kršenja pravila;
- meriti i evidentirati vremena letenja;
- meriti i zabeležiti bonus bodove za rastojanje pri sletanju;
- ne ometati pilota ili njegove pomagače, kao ni one na susednim mestima.


Smrt fašizmu - Sloboda na aerodromu!

Offline Lazo

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1320
 • Za pametnog čoveka i komarac je muzika.
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #7 on: July 30, 2018, 08:36:34 AM »
Gde mogu da se nađu pravila takmičenja?

                                      АЕРО КЛУБ ‘’УТВА'' ПАНЧЕВО
ПРИЈАВА
 ''ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ И СРБИЈЕ У РЦ МОДЕЛАРСТВУ''

ПОДАЦИ О ТАКМИЧАРУ   
Име и презиме такмичара   
ЈМБГ   
Место   
Аеро клуб или друга организација   
Модел 1* назив, тежина у кг и распон у м   
Модел 2* назив, тежина у кг и распон у м   
Модел 3* назив, тежина у кг и распон у м   
Рег.бр возила   
Контакт телефон и е-пошта   
ПОДАЦИ О ПОМАГАЧУ   
Име и презиме помагача   
ЈМБГ   
Место   
Аеро клуб или друга организација   
Рег.бр возила   
Контакт телефон и е-пошта   
*у случају самоградње унети ''самоградња''
Овим неопозиво пријављујем своје учешће на ''Отвореном Првенству Војводине и Србије у рц моделарству'' и изјављујем да сам упознат са правилима такмичења ВСС и безбедности на такмичењу као и да их прихватам и да ћу из у целости спроводити и сносити евентуалну одговорност за своје поступке.
И циљу што боље организације такмичења у нашем и вашем интересу је да унесете тачне податке у пријаву.
Сви тражени подаци су обавезни. Непотпуно попуњене пријаве ће бити одбачене.

ДОБРОДОШЛИ!

Smrt fašizmu - Sloboda na aerodromu!

Offline Lazo

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1320
 • Za pametnog čoveka i komarac je muzika.
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #8 on: July 30, 2018, 09:07:33 AM »
Drugari, vreme neumitno prolazi, i dan "D" se primakao na nešto malo više od mesec dana. Bilo bi od velike važnosti da požurite sa prijavama, čime bi pomogli organizatorima oko što kvalitetnijih priprema samog događaja. Oni koji su imali prilike da organizuju bilo kakav skup, znaju koliko je važno da je podatak o broju učesnika poznat što je moguće ranije. Od toga sve drugo zavisi. Broj sudija, merioca vremena, broj startnih mesta, uređenje terena, ketering... Zato vas molim da pomegnete Milošu i ekipi oko njega, da na zadovoljstvo svih učesnika organizatorski deo posla odradi sa što manje stresova.

Prijave slati na PM Miloša (Miloš 94), ili na njegovu e-mail adresu milosh.ogrizovic@gmail.com

U sklopu priprema za prvenstvo, pre par sedmica smo imali sastanak u Opštinskom Sportskom savezu Pančeva, kojom prilikom je istaknuta želja za što masovnijem prisustvu školske dece, potencijalnih budućih RC-aša. Obzirom da školska godina počinje 3. Septembra, razmatramo mogućnost da takmičenje sa 2. Sptembra pomerimo na rezervni termin, odnosno na 15.09. Početkom Avgusta ćemo imati još jedan sastanak, na kome verujem da ćemo doneti konačnu odluku sa time u vezi, a o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Vidimo se u Pančevu!  (poz)
« Last Edit: July 30, 2018, 09:23:32 AM by Lazo »
Smrt fašizmu - Sloboda na aerodromu!

Online Milos 94

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 253
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #9 on: July 30, 2018, 11:08:17 AM »
Dragi drugari,

želim da vam skrenem pažnju na par detalja koji mogu biti od ključne važnosti za ovaj naš događaj.

Apelujem na sve one koji se nećkaju, razmišljaju ili nekog drugog razloga ustežu da uzmu učešće na predstojećem takmičenju da što pre pošalju svoje prijave i tako i sami daju doprinos ovom, po svemu sudeći, istorijskom događaju.

Uspeli smo da sve ono što ranije mnogi pre nas nisu, da dobijemo svaku podršku VSS, gradskih, pokrajinskih i republičkih institucija što govori o njihovoj rešenosti da zaista pomognu u održavanju ovakvog takmičenja. Niko nije rekao NE! Svi oni koji su nekada nešto pokušali da organizuju, znaju koliko je to važno i veliko.

Nismo mi ni bolji ni sposobniji od prethodnika samo smo naišli na dobru volju.

Lopta je, dakle, u našem dvorištu. Samo od nas zavisi da li će se takmičenje održati ili ne. Ne dozvolite da vas pobedi lenjost, inertnost ili nešto drugo što ne pripada ovom našem sportu. Vaša neaktivnost će povećati aktivnost zluradih pljuvača i dežurnih cinika koji uvek počinju sa''Eto, znao sam ja ...''

Još nešto, održavanjem rc takmičenja pridružićemo se grupi onih zemalja u kojima je to već tradicija i nećemo biti u nekom drugom društvu u kome smo sad i kom zaista ne pripadamo. Red je da to i dokažemo.

Svima srdačan pozdrav.

Offline SloMi

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 223
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #10 on: August 01, 2018, 05:18:31 PM »
Hvala na informacijama o takmičenju.
Nažalost ja nisam uspeo da oživim formular prijave. Mrtav je. Ne prima nikakve podatke, proverite...
Kod mene to ne radi.
Pozdrav, slobodan

Offline Lazo

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1320
 • Za pametnog čoveka i komarac je muzika.
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #11 on: August 01, 2018, 07:44:55 PM »
Za svaki slučaj sam i Pravilnik i prijavu stavio i u otvorenoj formi. Pošalj privatnu poruku Milošu, sa podacima koji su nabrojani u prijavi, i to je to. :)
Veliki pozdrav!
Smrt fašizmu - Sloboda na aerodromu!

Offline SloMi

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 223
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #12 on: August 02, 2018, 09:44:52 PM »
Ne mogu da nađem satnicu takmičenja ...
a ni to gde je aerodrom ...
Valjda to ima na Googlu ...


« Last Edit: August 02, 2018, 09:46:54 PM by SloMi »

Online Milos 94

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 253
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #13 on: August 03, 2018, 02:27:55 PM »
U toku je priprema biltena u kom će biti objavljen tačan datum i satnica takmičenja.

Takmičenje će se održati na aerodromu pored fabrike ''Utva'' u Pančevu. Prilazi aerodromu iz svih pravaca će takođe biti detaljno opisani u pomenutom biltenu.

Pozdrav.

Online Milos 94

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 253
Re: Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018
« Reply #14 on: August 03, 2018, 04:10:35 PM »
Bilten br 2.

Ne znam da li je već rečeno ali nije zgoreg da ponovimo: posle proglašenja pobednika i svečanog zatvaranja zvaničnog takmičenja pravo je vreme za RC šou. AK ''UTVA'' Pančevo, poziva sve one koji bi svojim letačkim učešćem ulepšali i uveličali ovu našu RC predstavu. Dakle, svi vi koji imate čime, dođite da se družimo, izmenimo par reči i pocepamo nebo nad Pančevom.

Svi ste dobrodošli!